Ukjent stoff

Gå til kart
Livreddende innsats utendørs

Livreddende innsats utendørs: Brannbekledning med pusteluft og evt. sprutbeskyttelse

Håndtering av stoffet

Håndtering av stoffet: Unngå direkte kontakt inntil nærmere opplysninger foreligger. Vanlig brannbekledning er beregnet til innsats ved brannUønsket eller ukontrollert forbrenningsprosess som kjennetegnes av varmeavgivelseVarmemengde et materiale avgir under forbrenning. ledsaget av røykBlandingen av gasser og aerosoler, inkludert partikler og innblandet luft, som dannes ved forbrenning eller pyrolyse i en
brann.
, flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling. i et medium i gassform, vanligvis med utsendelse av lys.
eller glødingSe glødebrann..
og yter kun begrenset beskyttelse ved kontakt med farlige stoffer.

sanering

SaneringSe rensing. av innsatspersonellPersonell som er i operativ innsats i et innsatsområde. og utstyr: Forurenset personlig beskyttelsesutstyr renses med vann og såpe. Ved direkte kontakt med utlekket væske på brannbekledning, skal bekledningen taes av. Dette gjelder spesielt fareklasse 6 (giftige stoffer) og 8 (etsende stoffer).