SCENARIO 1

CALL OUT

«MeldingInformasjon om en hendelse eller tilstandsendring som ikke
krever handling av mottaker.
om tankbilBil som frakter slokkevann/skumkonsentrat. med henger som har veltet. Bekreftet orange merking, men usikker på tall kombinasjon.
Adresse er –«

FAKTA

InnsatstidTid fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på
skadestedet.
er beregnet til — min. Forberedelser og info til mannskaper i bilen.

VARSEL OPPDATERING

«Bekreftet lekkasje av et gulaktig masse fra både bil og henger, samt lekkasje fra drivstofftank.
Bil og henger ligger på siden, og bilen er merket med 3375 /50»

FAKTA

Basert på ny oppdatering, forklar mannskapene hva som er faremomenter og risikoUttrykk for kombinasjon av sannsynlighetI hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe. for og konsekvens
av en uønsket hendelseHendelse som kan medføre tap av verdier..
på skadestedet.

SCENARIO 1 SITUASJONSBEDØMMELSE

OPPGAVER

Situsjonsbedømmelse / observasjon – Gi en tilbakemelding til 110

Legg en plan for organisering av skadestedet

  • Første tiltak
  • Sett soneinndeling
  • Vurder tiltak mot stoffet