SCENARIO 1

VARSEL

«TankbilBil som frakter slokkevann/skumkonsentrat. med henger har veltet på riksvei 766. Bekreftet oransje merking, men usikker tall- kombinasjon.»

FAKTA

UtrykningRask forflytning med utrykningskjøretøySpesialbygd kjøretøy beregnet for bruk hos nødetater, eller
andre som er berettiget, for å bedre hurtighet og fremkommelighet i trafikken.
der utrykningssignal
benyttes.
med beregnet kjøretid 15 min. Forberedelser og info til mannskaper i bilen.

VARSEL OPPDATERING

«Bekreftet lekkasje av et gulaktig masse fra både bil og henger, samt lekkasje fra drivstofftank.»

FAKTA

Tekst kommer her med ny info til mannskapene.

VARSEL OPPDATERING

Bil og henger ligger på siden, og bilen er merket med 50 / 3375

FAKTA

Basert på ny oppdatering, forklar mannskapene hva som er Faremomenter og risikoUttrykk for kombinasjon av sannsynlighetI hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe. for og konsekvens
av en uønsket hendelseHendelse som kan medføre tap av verdier..
med dette stoffet.

SCENARIO 1 SITUASJONSBEDØMMELSE

FLERE VEDLEGG

OPPGAVER

Her kommer en introtekst om oppgaver knyttet til scenario. Aquia velit volorrum adi to que doloribus et audions erspientem ex et aces audit vera quatur aut restistium dempore pedist exped mi, entinctur reiunda doloria dolesti nihit faceari quo ium eaqui aut mil ium re estio.