Risiko og sikkerhetssetninger

Advarselssetninger skal  gi nødvendig informasjon om farlige effekter som ikke dekkes av symbolet(ene) som benyttes. Advarselssetninger skal gigir tilstrekkelige opplysninger om faremomenter (Risikosetninger) og nødvendige forholdsregler (Sikkerhetssetninger) ved bruk av stoffet.