Om Farlig gods-permen

Historien:
«Farlig gods – uhellskort» ble første gang utgitt i ringpermformat i 1987, som et samarbeid mellom Norsk brannvernforening, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og Statens forurensningstilsyn (nå Miljødirektoratet). Utgangspunktet var det svenske oppslagsverket «Farligt Gods» utgitt av Svenska Brandförsvarsföreningen. Den reviderte 2. utgaven av ringpermen ble utgitt i 2000.

Dataprogrammet Farlig Gods ble utviklet i regi av firmaet IT-helps v/ Helge Olsen Seskjonsleder prehospital klinikk, STHF og Jon Erik Bergendahl, leder av forebyggende avdeling, Porsgrunn Brann- og feiervesen på oppdrag av Direktoratet for Brann- og elsikkerhet (nåværende DSB) i 2002. Programmet ble senere oppdatert flere ganger, både utseendemessig og med flere stoffer på initiativ av DSB.

Nettutgaven www.farliggodspermen.no er utviklet av Trøndelag brann og redningstjeneste IKS (TBRT). Layouten er tilpasset både pc, nettbrett og mobil. Faglig støtte i utviklingen har vært Nils Kristian Johnsen. Økonomisk har dette vært et samarbeid mellom TBRT, IUA Sør-Trøndelag og DSB. Farlig gods-permen på nett tar utgangspunkt i databasen fra programversjonen som ble utviklet av Porsgrunn brann- og feiervesen.

Norsk brannvernforeningPorsgrunn brann- og feiervesenTrøndelag brann og redningstjeneste IKSSør-Trøndelag IUA

Kilder til innhold i nettside er hentet fra:

DSB – Ulike publikasjoner utarbeidet av DSB
EcoOnline – produkt informasjon fra sikkerhetsdatablad
Met.no – Vindretning og styrke i kartvisning for Hot zone