Om Farlig gods-permen

Historien:
«Farlig godsVarer definert i de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra De forente nasjoner om transport av farlig gods. – uhellskort» ble første gang utgitt i ringpermformat i 1987, som et samarbeid mellom Norsk brannvernforening, Direktoratet for brannUønsket eller ukontrollert forbrenningsprosess som kjennetegnes av varmeavgivelseVarmemengde et materiale avgir under forbrenning. ledsaget av røykBlandingen av gasser og aerosoler, inkludert partikler og innblandet luft, som dannes ved forbrenning eller pyrolyse i en
brann.
, flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling. i et medium i gassform, vanligvis med utsendelse av lys.
eller glødingSe glødebrann..
- og eksplosjonsvern (nå Direktoratet for samfunnssikkerhetEvnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger. og beredskapOrdning som sikrer at personell er disponert for innsats på
kort varsel.
) og Statens forurensningstilsyn (nå Miljødirektoratet). Utgangspunktet var det svenske oppslagsverket «Farligt Gods» utgitt av Svenska Brandförsvarsföreningen. Den reviderte 2. utgaven av ringpermen ble utgitt i 2000.

Dataprogrammet Farlig GodsVarer definert i de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra De forente nasjoner om transport av farlig gods. ble utviklet i regi av firmaet IT-helps v/ Helge Olsen Seskjonsleder prehospital klinikk, STHF og Jon Erik Bergendahl, leder av forebyggende avdeling, Porsgrunn BrannUønsket eller ukontrollert forbrenningsprosess som kjennetegnes av varmeavgivelseVarmemengde et materiale avgir under forbrenning. ledsaget av røykBlandingen av gasser og aerosoler, inkludert partikler og innblandet luft, som dannes ved forbrenning eller pyrolyse i en
brann.
, flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling. i et medium i gassform, vanligvis med utsendelse av lys.
eller glødingSe glødebrann..
- og feiervesen på oppdrag av Direktoratet for BrannUønsket eller ukontrollert forbrenningsprosess som kjennetegnes av varmeavgivelseVarmemengde et materiale avgir under forbrenning. ledsaget av røykBlandingen av gasser og aerosoler, inkludert partikler og innblandet luft, som dannes ved forbrenning eller pyrolyse i en
brann.
, flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling. i et medium i gassform, vanligvis med utsendelse av lys.
eller glødingSe glødebrann..
- og elsikkerhet (nåværende DSB) i 2002. Programmet ble senere oppdatert flere ganger, både utseendemessig og med flere stoffer på initiativ av DSB.

Nettutgaven www.farliggodspermen.no er utviklet av Trøndelag brannUønsket eller ukontrollert forbrenningsprosess som kjennetegnes av varmeavgivelseVarmemengde et materiale avgir under forbrenning. ledsaget av røykBlandingen av gasser og aerosoler, inkludert partikler og innblandet luft, som dannes ved forbrenning eller pyrolyse i en
brann.
, flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling. i et medium i gassform, vanligvis med utsendelse av lys.
eller glødingSe glødebrann..
og redningstjenesteOffentlig organisert øyeblikkelig innsats fra flere samvirkepartnere for å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner, og som ikke blir ivaretatt av særskilt opprettede organer eller ved særskilte
tiltak.
IKS (TBRT). Layouten er tilpasset både pc, nettbrett og mobil. Faglig støtte i utviklingen har vært Nils Kristian Johnsen. Økonomisk har dette vært et samarbeid mellom TBRT, IUA Sør-Trøndelag og DSB. Farlig godsVarer definert i de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra De forente nasjoner om transport av farlig gods.-permen på nett tar utgangspunkt i databasen fra programversjonen som ble utviklet av Porsgrunn brannUønsket eller ukontrollert forbrenningsprosess som kjennetegnes av varmeavgivelseVarmemengde et materiale avgir under forbrenning. ledsaget av røykBlandingen av gasser og aerosoler, inkludert partikler og innblandet luft, som dannes ved forbrenning eller pyrolyse i en
brann.
, flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling. i et medium i gassform, vanligvis med utsendelse av lys.
eller glødingSe glødebrann..
- og feiervesen.

Norsk brannvernforeningPorsgrunn brann- og feiervesenTrøndelag brann og redningstjeneste IKSIUA Region Midt-Norge

Kilder til innhold i nettside er hentet fra:

DSB – Ulike publikasjoner utarbeidet av DSB
EcoOnline – produkt informasjon fra sikkerhetsdatablad
Meteorologisk institutt – værprognoser
MSB – Beräkningar för dimensionering av syraneutralisation.
Brannmannen.no – Brannfaglig tidsskrift utgitt Oslo brannkorpsforening