NEUTRALISATION

TEXT BEFORE

Indata

Ändra värden nedan för att påverka resultatet.
Skriva in siffervärden för hand för mer exakta indata. Decimaltal accepteras.

Syra


Ange spillvolymen (liter)

Ange koncentration (%)

Resultat

Det behövs ca. - kg släckt kalk för neutralisation av - liter - (- %).

För beräkningen har densiteten - kg/l använts för syran.

TEXT AFTER