Kontakt

NØDNUMMER

BrannvesenDen organisasjonen som kommunen har satt til å ivareta
forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i henhold til lov.
: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

ANDRE VIKTIGE TELEFONNUMMER VED UHELLTilfeldig, uønsket hendelseHendelse som kan medføre tap av verdier. med små konsekvenser./ULYKKER:

DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhetEvnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger. og beredskapOrdning som sikrer at personell er disponert for innsats på
kort varsel.
: 48 21 20 00
Giftinformasjonen: 22 59 13 00
Kystverket: 33 03 48 00
Statens strålevern: 67 16 26 00
Forsvarets forskningsinstitutt: 400 33 373
Rådgivning ved kjemikalieuhell (RVK) RVK.no

WEB ANSVARLIG – farliggodspermen.no

Har du tilbakemelding eller forslag til utvikling av nettsiden, send oss gjerne en meldingInformasjon om en hendelse eller tilstandsendring som ikke
krever handling av mottaker.
.