Kontakt

NØDNUMMER

Brannvesen: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

ANDRE VIKTIGE TELEFONNUMMER VED UHELL/ULYKKER:

DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: 48 21 20 00
Giftinformasjonen: 22 59 13 00
Kystverket: 33 03 48 00
Statens strålevern: 67 16 26 00
Forsvarets forskningsinstitutt: 400 33 373

WEB ANSVARLIG – farliggodspermen.no

Har du tilbakemelding eller forslag til utvikling av nettsiden, send oss gjerne en melding.