BEREGNINGSVERKTØY

NØYTRALISERING AV SYREStoff som har evne til å avgi ett eller flere protoner (H+). I denne sammenheng: danne hydrogenioner (H+) i vannløsning.

Nøytralisering brukes til å nøytralisere en syreStoff som har evne til å avgi ett eller flere protoner (H+). I denne sammenheng: danne hydrogenioner (H+) i vannløsning. eller baseStoff som har evne til å ta opp ett eller flere protoner (se syreStoff som har evne til å avgi ett eller flere protoner (H+). I denne sammenheng: danne hydrogenioner (H+) i vannløsning.). I denne sammenheng: Danne hydroksidioner (OH-) i vannløsning.. Først blir så mye som mulig av det utslipte produktet tatt opp med pumping eller tilsvarende. Rester som gjenstår kan nøytraliseres. For å nøytralisere syrer anvendes en baseStoff som har evne til å ta opp ett eller flere protoner (se syreStoff som har evne til å avgi ett eller flere protoner (H+). I denne sammenheng: danne hydrogenioner (H+) i vannløsning.). I denne sammenheng: Danne hydroksidioner (OH-) i vannløsning., f.eks. kalsiumhydroksid (lesket kalk). Hvis baser brukes, bør de alltid oppløses eller oppslemmes i vann før de påføres syren.

Endre verdi for å påvirke resultatet

SyreStoff som har evne til å avgi ett eller flere protoner (H+). I denne sammenheng: danne hydrogenioner (H+) i vannløsning.
Utslipp
Volum utslipp (liter) Volum utslipp må være et tall (x >= 1 liter)
Syrekonsentrasjon
Angi konsentrasjon (%) -

Resultat

Det er behov for ca. - kg kalk for nøytralisering av - liter - (- %).
For beregningen har densiteten - kg/l vært brukt for syren.

Konverteringsverktøy

Kilogram/m3 ↔ Part per million
KG/M3
PPM

Prosent ↔ Part per million
Prosent (%)
PPM