09.09.18

Utvikling: Kart visning for Hot zone – basert på initiell sikkerhetsavstand Exit tegn på mobil menyvisning

13.07.18

Mulighet for å sende inn endrings melding på et stoff er nå lagt til. Finner du feil i opprinnelig beskrivelse, eller ønsker å legge til informasjon om et stoff, kan dette gjøres via stoffets side. Innsendt informasjon går igjennom en kontroll, før det blir lagt ut på siden.

02.07.18

Utvikling: Lagring av stoff i fane Orange skilt klikkbart. Informasjon om farenummer beskrivelse og stoffnavn Faresedler klikkbare. Beskrivelse av fareseddel. Skroll til toppen funksjon Fix: Ny font for bedre lesbarhet. Justering av mobil visning.

28.06.18

Lansering av garliggodspermen.no Nettutgaven www.farliggodspermen.no er utviklet av Trøndelag brann og redningstjeneste IKS (TBRT). Layouten er tilpasset både pc, nettbrett og mobil. Faglig støtte i utviklingen har vært Nils Kristian Johnsen. Økonomisk har dette vært et samarbeid mellom TBRT, IUA Sør-Trøndelag og DSB. Farlig gods-permen på nett tar utgangspunkt i databasen fra programversjonen som ble […]