11.05.19

Med tillatelse av MSB har vi kopiert og lagt inn deres beregningskalkulator for mengde kalk som skal til for nøytralisering av syrer. Denne finner du under menypunktet «Verktøy». Her vil det også bli lagt inn andre konverterings kalkulatorer.

09.05.19

Alle stoff er nå oppdatert med engelsk navn og dette er søkbart. Ved søk på stoff og man får flere treff kan, man nå bruke piltast på tastaturet for å bla seg nedover i listen, deretter trykke «Enter» på tastaturet for å velge.

13.04.19

Vi har brukt de siste par måneder til å forbedre kart visning i forhold til omfang av hendelse. Dette vil gjøre at man kan få et mer nøyaktig omriss av evakuerings sone. Vi har også tilrettelagt for å kunne legge inn informasjon for stoffer med samme farenummer Farenummeret angir stoffets fareegenskaper. Farenummer er en kombinasjon […]

09.09.18

Utvikling: Kart visning for Hot zone – basert på initiell sikkerhetsavstand Exit tegn på mobil menyvisning

13.07.18

Mulighet for å sende inn endrings meldingInformasjon om en hendelse eller tilstandsendring som ikke krever handling av mottaker. på et stoff er nå lagt til. Finner du feil i opprinnelig beskrivelse, eller ønsker å legge til informasjon om et stoff, kan dette gjøres via stoffets side. Innsendt informasjon går igjennom en kontrollUndersøkelse av status i […]

02.07.18

Utvikling: Lagring av stoff i fane Orange skilt klikkbart. Informasjon om farenummer Farenummeret angir stoffets fareegenskaper. Farenummer er en kombinasjon av to eller tre siffer og eventuelt bokstaven X. Det første sifferet angir primærfaren, det andre og eventuelt det tredje sifferet angir den sekundære faren. Hvis to siffer er like, angis forsterkning av faren. Bokstaven […]

28.06.18

Lansering av garliggodspermen.no Nettutgaven www.farliggodspermen.no er utviklet av Trøndelag brannUønsket eller ukontrollert forbrenningsprosess som kjennetegnes av varmeavgivelseVarmemengde et materiale avgir under forbrenning. ledsaget av røykBlandingen av gasser og aerosoler, inkludert partikler og innblandet luft, som dannes ved forbrenning eller pyrolyse i en brann., flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en […]