Lansering av garliggodspermen.no

Nettutgaven www.farliggodspermen.no er utviklet av Trøndelag brannUønsket eller ukontrollert forbrenningsprosess som kjennetegnes av varmeavgivelseVarmemengde et materiale avgir under forbrenning. ledsaget av røykBlandingen av gasser og aerosoler, inkludert partikler og innblandet luft, som dannes ved forbrenning eller pyrolyse i en
brann.
, flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling. i et medium i gassform, vanligvis med utsendelse av lys.
eller glødingSe glødebrann..
og redningstjenesteOffentlig organisert øyeblikkelig innsats fra flere samvirkepartnere for å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner, og som ikke blir ivaretatt av særskilt opprettede organer eller ved særskilte
tiltak.
IKS (TBRT). Layouten er tilpasset både pc, nettbrett og mobil. Faglig støtte i utviklingen har vært Nils Kristian Johnsen. Økonomisk har dette vært et samarbeid mellom TBRT, IUA Sør-Trøndelag og DSB. Farlig godsVarer definert i de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra De forente nasjoner om transport av farlig gods.-permen på nett tar utgangspunkt i databasen fra programversjonen som ble utviklet av Porsgrunn brannUønsket eller ukontrollert forbrenningsprosess som kjennetegnes av varmeavgivelseVarmemengde et materiale avgir under forbrenning. ledsaget av røykBlandingen av gasser og aerosoler, inkludert partikler og innblandet luft, som dannes ved forbrenning eller pyrolyse i en
brann.
, flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling. i et medium i gassform, vanligvis med utsendelse av lys.
eller glødingSe glødebrann..
- og feiervesen.