Lansering av garliggodspermen.no

Nettutgaven www.farliggodspermen.no er utviklet av Trøndelag brann og redningstjeneste IKS (TBRT). Layouten er tilpasset både pc, nettbrett og mobil. Faglig støtte i utviklingen har vært Nils Kristian Johnsen. Økonomisk har dette vært et samarbeid mellom TBRT, IUA Sør-Trøndelag og DSB. Farlig gods-permen på nett tar utgangspunkt i databasen fra programversjonen som ble utviklet av Porsgrunn brann- og feiervesen.