Mulighet for å sende inn endrings meldingInformasjon om en hendelse eller tilstandsendring som ikke
krever handling av mottaker.
på et stoff er nå lagt til. Finner du feil i opprinnelig beskrivelse, eller ønsker å legge til informasjon om et stoff, kan dette gjøres via stoffets side. Innsendt informasjon går igjennom en kontrollUndersøkelse av status i forhold til krav., før det blir lagt ut på siden.