• Vi har brukt de siste par måneder til å forbedre kart visning i forhold til omfang av hendelse. Dette vil gjøre at man kan få et mer nøyaktig omriss av evakuerings sone.
  • Vi har også tilrettelagt for å kunne legge inn informasjon for stoffer med samme farenummer Farenummeret angir stoffets fareegenskaper. Farenummer er en kombinasjon av to eller tre siffer og eventuelt bokstaven X. Det første sifferet angir primærfaren, det andre og eventuelt det tredje sifferet angir den sekundære faren. Hvis to siffer er like, angis forsterkning av faren. Bokstaven X foran sifrene angir fareHandling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelseHendelse som kan medføre tap av verdier.. for en farlig reaksjon ved kontakt med vann. Se egen oversikt over kombinasjoner.. Dette vil gjøre det raske å få lagt inn informasjon på alle stoffene i databasen.
  • Vi har utviklet funksjoner som Nattmodus visning, muligheter for å velge satellitt bilde i kart, X til høyre på søkelinje for lett å slette søketekst
  • Etter henvendelse fra Guttorm Liebe og Kollegiet for brannfaglig terminologi (kbt.no) har vi lagt inn deres ordliste med faguttrykk og definisjoner. Disse definisjonene vises når man trykker på uthevede ord i teksten.