Med tillatelse av MSB har vi kopiert og lagt inn deres beregningskalkulator for mengde kalk som skal til for nøytralisering av syrer. Denne finner du under menypunktet “Verktøy”. Her vil det også bli lagt inn andre konverterings kalkulatorer.