Utvikling:

  • Kart visning for Hot zone – basert på initiell sikkerhetsavstand
  • Exit tegn på mobil menyvisning