Utvikling:

  • Lagring av stoff i fane
  • Orange skilt klikkbart. Informasjon om farenummer beskrivelse og stoffnavn
  • Faresedler klikkbare. Beskrivelse av fareseddel.
  • Skroll til toppen funksjon

Fix:

  • Ny font for bedre lesbarhet.
  • Justering av mobil visning.