Farlig gods-permen online

Her kan du søke på informasjon om farlige stoffer og få veiledende informasjon om innsats ved akutte uhell med farlige stoffer. Søk på stoffnavn, UN-nummer eller fritekst.

Stoffdatabasen er fortsatt under oppbygging, så det mangler fortsatt informasjon om en del stoffer. Databasen oppdateres fortløpende.